Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” to szkolenie, w którym wziąłem udział pod koniec września. Jego wykonawcą był ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych.

Tematy, które znalazły się w programie tego szkolenia to między innymi: sygnały ostrzegawcze uzależnień nie-chemicznych, autodestrukcyjny charakter „przymusowych”zachowań, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień, profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca czy motywowanie osoby uzależnionej do zmiany.

Zobacz także:
W procesie potwierdzania kwalifikacji
Szkolenie z uzależnień behawioralnych

Udostępnij lub wyślij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *