W marcu rozpocząłem szkolenie dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – Studium Terapii Uzależnień prowadzonym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dziś zaś otrzymałem zaświadczenie o statusie osoby uczestniczącej w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Dokument ten jest potwierdzeniem możliwości wykonywania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień pod nadzorem certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień.

Zobacz także:
134 przypadki uzależnienia od hazardu
W ośrodku SOT Stare Juchy

Udostępnij lub wyślij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *