16 listopada rozpocząłem pracę w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Jest to jeden z oddziałów stacjonarnych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

Celem Ośrodka jest realizacja programu rehabilitacji pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi będących w fazie remisji.

Program terapii kierowany jest do osób w wieku od 13 do 19 lat z problemami psychicznymi towarzyszącymi zespołom uzależnień od substancji psychoaktywnych (F10.2 – F16.2, F18.2 – F19.2) oraz innym występującym zaburzeniom psychicznym z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży.

W dalszym ciągu będę pracować w Centrum Zdrowia i Psychoterapii, gdzie jestem zatrudniony jako terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Ponadto zamierzam dalej angażować się w rozwój projektu „Postaw na siebie!”.

Ze względu na przybywające obowiązki podjąłem decyzję, że w styczniu 2022 roku zakończę współpracę z Ośrodkiem Terapii „Radość” przy ulicy Łabędziej w Warszawie, gdzie od czerwca 2021 roku pełniłem rolę wychowawcy.

Zobacz także:
134 przypadki uzależnienia od hazardu
Problem z hazardem? Zapraszam!

Udostępnij lub wyślij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *