Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” umożliwiły mi udział w IV Międzynarodowej Konferencji „Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym”. Konferencja miała miejsce w dniach 25-26 października w Hotelu Novotel Warszawie.

fot. Fundacja Res Humanae

Wśród wykładowców i moderatorów znaleźli się goście z Anglii, Grecji, Litwy, Ukrainy, Włoch i oczywiście z Polski. Konferencja służyła wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania problemowi narkomanii, w tym nowych substancji psychoaktywnych. Celem tego był zaś rozwój programów profilaktycznych i monitoringów lokalnych, a także zacieśnienie współpracy w tym zakresie.

Organizatorom dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Zobacz także:
Hazard w Twoim klubie? Jestem!
Wykłady dla szkół na temat hazardu

Udostępnij lub wyślij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *