Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku to miejsce, z którym jestem związany od 16 listopada 2022 roku. Pracuję tam jako terapeuta uzależnień i uważam, że jest to świetne miejsce do rozwoju zawodowego. Z tego też powodu, z myślą o moich koleżankach i kolegach „po fachu”, publikuję poniższe ogłoszenie o pracę.

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku poszukuje terapeutów, psychologów do pracy (mgr psychologii lub studenci V roku psychologii). Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt na maila: uzaleznienia@centrumzagorze.pl

Celem Ośrodka jest realizacja programu psychoterapii pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Psychoterapia skierowana jest na konstruktywny rozwój adolescenta, pracę nad destrukcją wynikającą z używania substancji psychoaktywnych oraz pracę terapeutyczną z drugą diagnozą.

Program terapii kierowany jest do osób w wieku od 13 do 19 lat z zespołom uzależnienia od substancji psychoaktywnych (F10.2 – F16.2, F18.2 – F19.2) oraz innymi występującymi zaburzeniami psychicznymi z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży (jednak pacjent musi być zdiagnozowany, stabilny, w remisji).

Cały pobyt w Ośrodku trwa 6 miesięcy i jest to realizacja programu psychoterapii uzależnień. Osoby, które ukończyły program terapii uzależnień mogą kontynuować psychoterapię rozwojową przez kolejne 6 miesięcy, jednak maksymalny okres pobytu w Ośrodku może trwać do 12 miesięcy.

Psychoterapia rozwojowa w ramach programu jest realizowana poprzez rówieśniczą grupę korekcyjną, psychoterapię poznawczo-behawioralną, pracę z rodziną, terapię biofeedback, realizację obowiązku szkolnego oraz terapię rozwojową. W przypadku osób z podwójną diagnozą stosowane jest leczenie zintegrowane (psychoterapia i farmakoterapia). Ośrodek jest koedukacyjny i posiada 25 miejsc. Pacjenci mieszkają w 3-4 osobowych pokojach.

Ośrodek posiada własną salę muzyczną ze studiem nagrań, salę gimnastyczną, siłownię i siłownię zewnętrzną, boiska do piłki nożnej i siatkówki. Realizowane są obozy terapeutyczne w okresie wakacji.

Ośrodek prowadzi staże kliniczne dla lekarzy w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz staż kliniczny dla specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień w ramach specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

Realizacja programu i praca zespołu objęta jest stałą superwizją.

Kontakt i adres:
ul. Kochanowskiego 27/29, 05-400 Otwock
(wejście od ul. Borowej 6/12)
E-mail: uzaleznienia@centrumzagorze.pl
Telefon kontaktowy: 22 468 26 60 lub 22 779 20 12

Zobacz także:
Nowy rozdział zawodowy
W Centrum Zdrowia i Psychoterapii

Udostępnij lub wyślij:

One thought on “Praca dla terapeutów i psychologów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *