20 października 2021 roku ukończyłem szkolenie „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”. Było to czwarte szkolenie, w którym wziąłem udział w ciągu ostatniego miesiąca. Przez ten czas przeznaczyłem na swój rozwój łącznie 100 godzin.

W programie szkolenia znalazły się takie tematy jak między innymi: „Podstawy prawne działań z zakresu używania substancji psychoaktywnych podejmowanych w szkołach z uwzględnieniem gminnego systemu rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, „przedstawienie czynników ryzyka i czynników chroniących jako podstawy do działań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników związanych ze środowiskiem szkolnym”, czy „nowe substancje, nowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży”. W roli prowadzących wystąpili: Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Katarzyna Łukowska oraz Pan Artur Malczewski, Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Było to moje czwarte szkolenie tylko w przeciągu ostatniego miesiąca. 24 września ukończyłem szkolenie „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” (20 godzin), później – 5 października „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” (24 godziny), a w dniach 13-17 października uczestniczyłem w szkoleniu pn. „Przywiązanie czy uwiązanie” (50 godzin) realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia odnoszącego się do prowadzenia projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. Wspomniane na wstępie czwarte szkolenie odbyło się 20 października (6 godzin). Łącznie przez ten czas przeznaczyłem na swój rozwój 100 godzin.


Zobacz także:
Szkolenie z uzależnień behawioralnych
W procesie potwierdzania kwalifikacji

Udostępnij lub wyślij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *