„Jak pracować z młodzieżą, by nie chciała brać?” to szkolenie, w którym uczestniczyłem 19 listopada. Jego organizatorem była Fundacja po DRUGIE, która zajmuje się pracą z młodzieżą w kryzysie bezdomności i w trudnej sytuacji życiowej.

Było to 6. szkolenie, w którym wziąłem udział w ciągu ostatnich 6. miesięcy. W lipcu uczestniczyłem w czterodniowym szkoleniu  pn. „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Projekt ten został zrealizowany na zlecenie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a jego organizatorem był Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 24 września ukończyłem szkolenie „Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych” (20 godzin), później – 5 października „Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień” (24 godziny), a w dniach 13-17 października uczestniczyłem w szkoleniu pn. „Przywiązanie czy uwiązanie” (50 godzin) realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia odnoszącego się do prowadzenia projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. 20 października wziąłem udział w szkoleniu „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie szkoły”.

Zobacz także:
Na szkoleniach w roli trenera
O hazardzie dzieci i młodzieży

Udostępnij lub wyślij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *